Revista Hípica Catalana

La revista Hípica Catalana va néixer el 1992 i des de llavors ha estat, sense cap mena de dubte, una publicació eqüestre que ha dedicat tots els seus esforços a informar i a promocionar el món de l’hípica de Catalunya i les Balears en tots els seus aspectes: esportiu, didàctic i comercial.